Onze uitgangspunten
De zorgsector is volop in beweging. Er komt zeer veel op ons af, zowel vanuit de rijksoverheid als op regionaal en lokaal niveau. De druk is hoog, er zijn fraaie ambities en bovenal hebben we hart voor onze patiënten. Hoe kunnen we hen de best mogelijke zorg geven met een zo optimaal mogelijke inzet van mensen en middelen?

Dát is precies de reden geweest voor ons als kleine zorgaanbieders in de regio de Kempen om de handen ineen te slaan, ons te verenigen in de Coöperatie DichtBijZorg U.A., om zo gezamenlijk de onderlinge samenhang van onze zorg te verbeteren. Goede afstemming, je nek uit durven steken, de beschikbare kennis die we in huis hebben optimaal inzetten, dwarsverbanden leggen en letterlijk samen sterk staan!

Coöperatie DichtBijZorg U.A. wil bereiken dat de zorgvrager en zijn omgeving niet hoeven te dolen langs allerlei zorgaanbieders. Door een goede samenwerking, afstemming en transparantie in het zorgaanbod, krijgt de zorgvrager het juiste aanbod op het juiste moment op de juiste plaats en tegen de juiste kosten. Dit leidt tot herstel of behoud van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van de zorgvrager en tot minder kans op overbelasting bij familie en of mantelzorgers. We hopen hiermee ook de beschikbare zorg doelmatiger in te kunnen zetten. Als de zorg integraal wordt aangepakt, kan er sneller een juiste diagnose worden gesteld en kan er sneller een passende zorgaanpak in uitvoering worden gebracht. Een andere reden om onze talenten en kwaliteiten te bundelen in de Coöperatie DichtbijZorg U.A., was en is onze wens om aanjager te zijn van innovatie in de zorg.