Coöperatie DichtbijZorg U.A. werkt met zorgketens. Elke aanbieder die ingeschreven staat bij de coöperatie neemt deel aan een of meerdere zorgketens.

Een betere samenwerking in zorgketens draagt bij tot een efficiëntere inzet van middelen en meer kwaliteit. Daarnaast bieden integrale zorg en ketensamenwerking een mogelijkheid om de zorgvraag van een cliënt centraal te stellen. Samenwerking is belangrijk om zorgvragers optimaal van dienst te kunnen zijn. Ondanks onze individuele missies en doelstellingen (uiteraard ook erg belangrijk) hebben we binnen de Coöperatie DichtBijZorg U.A. een gemeenschappelijk doel waarin we elkaar vinden, verbinden en versterken.

Coöperatie DichtBijZorg U.A. staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor de zorgvrager in de Kempen. De bundeling van kennis en middelen maakt baanbrekende innovatie mogelijk en geeft versnelling aan de doorontwikkeling van een bijdetijdse zorg-infrastructuur en daarmee aan de ontwikkeling van de deelnemende organisaties zelf. De leden werken continu met elkaar (en andere maatschappelijke partners) aan samenhang, kwaliteit, doelmatigheid en vernieuwing. Hiermee realiseren we onze maatschappelijke bijdrage aan de gezondheid in regio de Kempen.