Skip to main content
Ieder mens mag er zijn!

Nieuwe cliënten

Iedereen is welkom bij DichtBijZorg GGZ. Wat je problematiek ook is: wij stimuleren, motiveren en activeren. We richten ons op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en behoud van autonomie. 

Wij leggen de focus op herstel en werken dan ook vanuit de herstelvisie en de methodiek 'Steunend Relationeel Handelen'. Herstellen betekent niet alleen helemaal beter worden. Herstel betekent leren omgaan met je aandoening en weer meer regie krijgen op je leven.

Onze begeleiders hebben een HBO werk- en denkniveau en daarnaast veel werk- én levenservaring. Hun expertise past specifiek bij de problematiek van iedere cliënt. De begeleiders wonen in de regio waar ze werken, dus zijn ze ‘dichtbij’ en vertrouwd met de omgeving van hun cliënten.

Naasten

Omgaan met iemand met psychische- en/of verslavingsproblemen of NAH kan moeilijk zijn. Als je hiermee te maken hebt, kan jij je onzeker en machteloos voelen. Na jaren kan het nog moeilijk zijn. Bovendien hebben mensen, die langdurig ziek zijn, soms steeds minder sociale contacten. Uiteindelijk ben jij dan nog diegene die naast hem of haar staat. De belasting kan dan groot zijn en je loopt kans dat je zelf psychische klachten krijgt. Neem dan contact op met de begeleider van jouw zoon/dochter/vriend/vriendin. Deze begeleider kan je goede voorlichting geven over de aandoening. Ook kan hij of zij je vaardigheden aanleren om met beter met de situatie om te gaan.

Bekijk ook eens de website www.naasteninkracht.nl. Dit is een website voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar.

Wij streven ernaar om naasten bij de begeleiding te betrekken.

Een naaste heeft ontzettend veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Informatie die ook voor onze ambulante begeleiders van belang kan zijn.

Als de cliënt én de naaste het wenselijk vinden, organiseren wij een gesprek tussen de cliënt, de naaste en de begeleider. Dat noemen wij een ‘triadegesprek’. Daarin bespreken wij met elkaar hoe wij de naaste bij de begeleiding kunnen betrekken. De afspraken hierover leggen we vast in het dossier van de cliënt. Als de cliënt toestemming geeft, kan de naaste het digitale dossier inzien.

Geen wachtlijst

DichtBijZorg GGZ heeft geen wachtlijst, maar voordat we kunnen starten met de zorg is het belangrijk dat we kijken of er een goede match is tussen de hulpvraag en de zorg die we kunnen bieden. Hierin is de  afstemming tussen gemeenten en onze organisatie erg belangrijk. Hoe snel en of we kunnen beginnen met de begeleiding hangt af van deze punten.

Klanttevredenheidsonderzoek

We vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten de kwaliteit van onze organisatie ervaren. DichtBijZorg GGZ meet het hele jaar de tevredenheid en ervaringen van haar cliënten. 


Klik hier voor de rapportage van het klanttevredenheidsonderzoek over
2021.

Wil je meer weten over onze ambulante begeleiding?

Meer informatie over ambulante begeleiding
DichtBijZorg specialistische GGZ biedt, vanuit de herstelvisie, ambulante begeleiding aan volwassenen (18+) en ouderen met psychiatrische-, psychosociale-, verslavingsproblematiek en niet aangeboren hersenletsel. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders. Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB ). Voorafgaand aan de start van de zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart. DichtBijZorg GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving. DichtBijZorg specialistische GGZ werkt snel, toont lef en is resultaatgericht.
Doelstelling
Cliënten worden ondersteund bij praktische zaken op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Wij stimuleren, motiveren en activeren, altijd gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben begeleiders een signalerende rol bij het voorkomen van decompensatie.
Bijzonderheden
Toelichting doelgroep
Wij hebben geen contra indicaties! Echter, we hebben specifieke expertise voor de doelgroep (jong)volwassenen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Wij hebben ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en met complexe situaties zoals multi-problem gezinnen en zorgmijders.
Herstelondersteuning
Het is het hebben van vertrouwen. Dat iemand meer is dan zijn beperkingen. Meer kan. Het is hoop. Het is geloven in de persoon. Het is oprecht om iemand geven en zeggen “Ik wil jou leren kennen, ik wil ontdekken wat jij van je leven wil maken en wij willen daar met jou achteraan”.

Cliëntverhalen

"Als je zorg krijgt van DichtBijZorg krijg je zorg op maat. Ik heb veel vertrouwen in mijn hulpverlener. Mijn zelfvertrouwen is met zijn hulp flink toegenomen. Ik kan nu meer aan. De drempel is voor mij niet meer zo hoog om een activiteit te ondernemen. Even een boodschap doen of een stukje fietsen gaat mij veel beter af. Daarnaast kan ik mezelf meer structuur opleggen. Ik hoop nog lang van DichtBijZorg en specifiek mijn hulpverlener gebruik te kunnen maken. Ik raad iedereen aan die ondersteuning nodig heeft, deze te halen bij DichtBijZorg."

Frans Smolders

"Ik vind de zorg die DichtBijZorg levert goed, omdat ze het beste uit mij weten te halen. Als het niet klikt met mijn hulpverlener, zoekt men net zo lang tot er eentje gevonden is waar het wel mee klikt. Het bijzondere is dat ik dan ook zelf de sollicitatiegesprekken mee mag voeren. Vroeger was ik te betrokken bij alle dingen die om me heen gebeurden. Nu kan ik het beter filteren en keuzes daarin maken en prioriteiten aan geven."

Tonny Kuppens