Skip to main content

Informatie ambulante begeleiding

Wil je meer weten over onze ambulante begeleiding?

Meer informatie over ambulante begeleiding
DichtBijZorg specialistische GGZ biedt, vanuit de herstelvisie, ambulante begeleiding aan volwassenen (18+) en ouderen met psychiatrische-, psychosociale-, verslavingsproblematiek en niet aangeboren hersenletsel. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders. Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB ). Voorafgaand aan de start van de zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart. DichtBijZorg GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving. DichtBijZorg specialistische GGZ werkt snel, toont lef en is resultaatgericht.
Doelstelling
Cliënten worden ondersteund bij praktische zaken op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Wij stimuleren, motiveren en activeren, altijd gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben begeleiders een signalerende rol bij het voorkomen van decompensatie.
Bijzonderheden
Toelichting doelgroep
Wij hebben geen contra indicaties! Echter, we hebben specifieke expertise voor de doelgroep (jong)volwassenen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Wij hebben ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en met complexe situaties zoals multi-problem gezinnen en zorgmijders.
Herstelondersteuning
Het is het hebben van vertrouwen. Dat iemand meer is dan zijn beperkingen. Meer kan. Het is hoop. Het is geloven in de persoon. Het is oprecht om iemand geven en zeggen “Ik wil jou leren kennen, ik wil ontdekken wat jij van je leven wil maken en wij willen daar met jou achteraan”.