Skip to main content

Naasten

Ondersteunen van naasten met langdurige ziekten

Omgaan met iemand met psychische- en/of verslavingsproblemen of NAH kan moeilijk zijn. Als je hiermee te maken hebt, kan jij je onzeker en machteloos voelen. Na jaren kan het nog moeilijk zijn. Bovendien hebben mensen, die langdurig ziek zijn soms steeds minder sociale contacten. Uiteindelijk ben jij dan nog diegene die naast hem/haar staat. De belasting kan dan groot zijn en je loopt kans dat je zelf psychische klachten krijgt. Neem dan contact op met de begeleider van jouw zoon/dochter/vriend/vriendin. Deze begeleider kan je goede voorlichting geven over de aandoening. Ook kan hij/zij je vaardigheden aanleren om met beter met de situatie om te gaan.

Bekijk ook eens de website www.naasteninkracht.nl. Dit is een website voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar.

Het betrekken van naasten bij de begeleiding

Een naaste heeft ontzettend veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Informatie die ook voor onze ambulante begeleiders van belang kan zijn.

Als de cliënt én de naaste het wenselijk vinden, organiseren wij een gesprek tussen de cliënt, de naaste en de begeleider. Dat noemen wij een ‘triadegesprek’. Daarin bespreken wij met elkaar hoe wij de naaste bij de begeleiding kunnen betrekken. De afspraken hierover leggen we vast in het dossier van de cliënt. Als de cliënt toestemming geeft, kan de naaste het digitale dossier inzien.