Skip to main content

Samen leveren we zorg op maat!

Samenwerking met gemeenten

Hoe denken wij mee?

DichtBijZorg GGZ denkt graag mee met gemeenten. Bijvoorbeeld: welke zorg past het beste bij de hulpvraag? We geven hier vorm aan door korte communicatielijnen met gemeenten te onderhouden, goede bereikbaarheid voor vragen en informatie, regelmatig evalueren en ervoor te zorgen dat een zorplan op tijd klaar is. Dankzij deze manier van werken, kunnen wij onze cliënten zorg op maat bieden. We begeleiden verschillende doelgroepen en hebben meerdere expertises op gebied van het ontwikkelen van een gezonde levenstijl en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in huis. ACT geeft cliënten handvatten, die ze nodig hebben om vrij en flexibel in het leven te staan.

Hoe werken wij samen?

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners, waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen en aanspreken. We delen taken en verantwoordelijkheden. Ons doel is om betrokken professionals met elkaar in contact te brengen. Samen met eventuele mantelzorgers kunnen we onze cliënten de best passende begeleiding bieden.

Wat maakt ons succesvol?

Dankzij ons team, maar ook dankzij het netwerk van onze cliënten hebben wij de afgelopen jaren meerdere successen geboekt in de begeleiding. Zo zijn er cliënten van hun angsten en drugsproblemen verlost. Er zijn cliënten op weg geholpen naar meer zelfstandigheid en is er een verbetering aangebracht in de kwaliteit van hun leven. Ook zijn er cliënten, die de stap hebben gemaakt van beschermd wonen naar zelfstandig wonen en is er dagopvang gerealiseerd. Met veel enthousiasme zijn een aantal cliënten met werkzaamheden binnen onze coöperatie aan de slag gegaan (social return). Dit is zowel voor hen als onze organisatie een waardevolle bijdrage gebleken.

Hoe bereiken wij onze doelen?

DichtBijZorg GGZ is er voor onderlinge steun en collegialiteit, ondanks dat we zelfstandig opereren. De leden ontmoeten elkaar regelmatig op de ledenbijeenkomsten, bijscholingen en activiteiten. We helpen elkaar waar nodig en werken effectief samen om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Dit doen we door onze kennis en expertise te delen in intervisiegroepjes. Als een van onze collega’s ziek is of vakantie heeft dan kunnen we binnen de coöperatie teruggevallen op de andere leden.