Ik wil jou leren kennen, ik wil ontdekken wat jij van je leven wil maken

en wij willen daar met jou achteraan

Visie op herstel

Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar problematiek. Wij stimuleren, motiveren en activeren gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en behoud van autonomie. DichtBijZorg specialistische GGZ legt de focus op herstel. Wij werken dan ook vanuit de herstelvisie. Herstellen betekent niet alleen helemaal beter worden. Herstel betekent leren omgaan met je aandoening en weer meer regie krijgen op je leven.
Lees meer
Herstel gaat over overwinning en ontdekkingen doen in je leven. Het oppakken van sociale rollen en het herwinnen van je eigen identiteit. Wij zijn er om u te ondersteunen en waar nodig en gewenst te adviseren of beschermen bij het zoeken naar uw eigen weg. Wij selecteren daarop onze professionals zodat wij kunnen werken met een sterk, autonoom, ervaren en deskundig team dat in staat is tijdig te signaleren en te informeren. Wij zijn oplossings- en resultaatgericht en gaan complexe situaties niet uit de weg. Vanuit onze professionaliteit zoeken we voortdurend naar de juiste balans; we willen noch betuttelen, noch verwaarlozen.

In onze hulpverlening staan vier kernwaarden centraal

1. Wij werken naar persoonlijk en maatschappelijk herstel
2. Wij bieden niet alleen professionele zorg, maar zoeken ook naar de eigen kracht en zelfmanagement.
3. Wij passen onze vakkennis toe, maar zoeken ook jou ervaringskennis.
4. Hoop en groei staan centraal in ons werk.

Geen wachtlijst

Indien er al een WMO-beschikking is, of zodra deze is afgegeven, kan vaak al binnen 1-2 weken gestart worden met de begeleiding. In principe kent DichtBijZorg GGZ geen wachtlijst.

Wat is een coöperatie?

Wij werken als kleine zelfstandigen in de zorg (ZZP'ers) samen binnen een coöperatie. Een coöperatie is een samenwerking (tussen leden) die gezamenlijk voordeel hebben van die samenwerking. In het woord ‘coöperatie’ gaat het al over ‘samenwerken’. Binnen een coöperatie DichtBijZorg hebben leden het voor het zeggen in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een coöperatie kent een bestuur, die door de leden is gekozen en kan worden herkozen.
Lees meer
Beslissingen worden genomen binnen de ALV. Dit betekend dus dat de leden het voor het zeggen hebben en beslissen over het reilen en zeilen binnen de organisatie. De leden zijn dus zowel eigenaar als werknemer van de coöperatie DichtBijZorg. Als centrale organisatie verzorgt coöperatie DichtBijZorg de bedrijfsvoering voor de leden. Denk daarbij o.a. aan aanbestedingen bij de gemeente, de cliënt en personeelsadministratie, verantwoording en declaratie, marketing en het clientvolgsysteem Qurentis. Ook maak je gebruik van de centrale klachtenregeling, een (ISO) gecertificeerd kwaliteitshandboek en privacyreglement. Door binnen de coöperatie te werken ben je gewoon samen eigen baas! Een coöperatie is een bijzondere en democratische manier van samenwerken. Je werkt in een lokaal klein zelfsturend team met de voordelen van een centrale organisatie. Samen ben je verantwoordelijk voor de clienten binnen jullie gemeenten.

Wat biedt DichtBijZorg GGZ voor ZZP’ers?

DichtBijZorg GGZ ondersteunt gehele zorgproces
DichtBijZorg GGZ ondersteunt zzp’ers volledig via het eigen online clientvolgsysteem. De hele zorglogistiek wordt van het moment start zorg t/m facturatie volledig ondersteund. Zonodig wordt de beginnende ZZP’er geholpen in allerlei zaken die spelen bij een beginnende zorgondernemer door ons supportteam.
Zelfstandigheid
DichtBijZorg GGZ is statutair dusdanig ingericht dat de zzp’er ondersteund wordt bij het borgen van zijn zelfstandigheid. Als zzp’er blijf je ten aller tijde verantwoordelijk voor de zorg die je levert en PlatformVmZ heeft geen hiërarchische gezagsverhouding t.o.v. de zzp’er die zorg verleend.
Regie zzp'er en autonomie cliënt
Regie bij de zzp’er en autonomie bij de cliënt vindt DichtBijZorg GGZ belangrijk. Zzp’er moet in onze beleving de vrijheid hebben om haar/zijn professionaliteit naar eigen inzicht en in overleg met de cliënt te kunnen inzetten. Daarnaast is het belangrijk voor DichtBijZorg GGZ dat de cliënt zorg op maat ontvangt, zodat de cliënt zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kan blijven wonen.
Wat zijn de kosten voor een zzp’er?
De inschrijving is gratis. Er worden pas kosten in rekening gebracht als er declaraties worden gemaakt voor de geleverde zorg (dus pas vanaf het moment dat er daadwerkelijk omzet gegenereerd wordt door de zzp’er). De kosten worden verrekend als de betaling voor de zorg van DichtBijZorg GGZ naar de zzp’er wordt uitgevoerd.

DichtBijZorg GGZ rekent 15% van het uurtarief voor de kosten die DichtBijZorg GGZ maakt, o.a. digitale omgeving ECD, uitvoer declaraties, contractering met gemeenten, en ons kwaliteitssyteem). Als zzp’er in de zorg ben je niet BTW-plichtig en daarom kan je de BTW ook niet aftrekken van de ontvangen BTW.
Declaratie van geleverde zorg
DichtbijZorg GGZ is door vele Brabantse gemeenten gecontracteerd en zal dus via Vecozo (AW319 bericht) de geleverde zorg digitaal direct declareren bij die gemeenten.
Samenwerken met alle zorgverleners rondom cliënt
Het teamwerken wordt volledig ondersteund door DichtbijZorg GGZ. Zzp’ers kunnen hun eigen team van zzp zorgverleners opzetten in overleg met de cliënt.
Hoe kom je als zzp'er aan werk

Eigen cliënten in zorg nemen

  • Via jouw eigen netwerk
  • Cliënten die worden doorbemiddeld door gemeenten of GGZ-instellingen
  • Burgers met een zorgvraag die zich hebben gemeld bij DichtBijZorg GGZ
Bewaking van kwaliteit van de zorgverlener

DichtbijZorg GGZ staat voor kwaliteit. Daarom zijn we een gecertificeerde instelling volgens de ISO 9001. Eer wordt door DichtBijZorg GGZ veel aandacht besteed aan de bewaking van de kwaliteit. Zzp’ers die zorg leveren via DichtBijZorg GGZ moeten dus voldoen aan een aantal kwaliteitseisen.

Documenten

  • VOG (profiel 45 gezondheid mens en dier)
  • Inschrijving KvK
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Diploma
  • Verklaring Voorbehouden handelingen (niveau 3IG en hoger)

Nadat alle documenten van de zorgverlener volledig zijn en gecontroleerd zijn, zal de zorgverlener toegang krijgen tot het digitale platform (ECD).

Betalingen
De betaling van de gedeclareerde zorg zal binnen 2 weken uitgevoerd worden nadat het geld van de gemeente, zorginstelling of cliënt ontvangen is. De kosten voor de dienstverlening van DichtBijZorg GGZ zullen direct verrekend worden met deze betaling. Er worden alleen kosten berekend door DichtBijZorg GGZ aan de zzp’er als er door de zzp’er omzet gegeneerd wordt.
Leveren van gecontracteerde zorg
DichtBijZorg GGZ is gecontracteerd door vele Brabantse gemeenten. Als zzp’er en/of als niet-gecontracteerde zorginstelling kan je via DichtBijZorg GGZ zorg leveren o.b.v. een contract met de gemeenten.
Gemiddeld aantal dagen tussen aanmelding en kennismaking:
7
Tevredenheid clienten


8,3

Neem contact op

Heikantsebaan 2,
5094 BG Lage Mierde

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

013-5041263
06-51026952

Annet van de Corput
Eindhovenseweg 59
5524 AP Steensel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-28681583

Snel navigeren

Contact

Ma t/m vr: 09:00 - 17:00 uur
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © dichtbijzorg.nl

Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites