Skip to main content

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad heeft de volgende functies:

  • De raad is tolk: een spreekbuis van de cliënten.
  • De raad is bewaker: bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen.
  • De raad is adviseur: adviseert, gevraagd en ongevraagd, het dagelijks bestuur met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.