Skip to main content

Missie en visie

Missie

De missie van coöperatie DichtBijZorg GGZ is het ondersteunen van mensen met psychiatrische en/of psychische kwetsbaarheid, mensen met verslavingsproblematiek en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij het vinden van een weg in de samenleving. De cliënt bepaalt zelf de missie en de route.

Door partnerschappen aan te gaan met de cliënt en zijn omgeving draagt DichtBijZorg GGZ bij aan het verhogen van het welzijn, welbevinden en kwaliteit van leven.

Ons motto is: Ieder mens mag er 'zijn'!

Visie

Onze visie is dat kleinschalig georganiseerde zorg dichtbij de zorgvrager de ideale vorm van zorg is. Zorg geboden door professionals die samen met de burger, die zorg nodig heeft, kijken naar de beste manier om deze zorg te organiseren en te bieden. Als coöperatie verbinden wij de voor de zorgvrager zo belangrijke kleinschaligheid aan de voor overheden en verzekeraars zo belangrijke grootschaligheid. Wij doen dat op een coöperatieve manier zodat we zowel de zorgvrager als de zorgprofessional in z’n kracht zetten. Als coöperatie zijn wij duidelijk een 'bottom up' organisatie.

Zorg verlenen we in overeenstemming met de richtlijn goede zorg.