Skip to main content

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het dagelijks bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken. De leden houden oog op het belang van de coöperatie in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen, die bij de coöperatie zijn betrokken.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code.