Skip to main content

Wtza

Wtza erkenning

Als Wtza erkende instelling voldoet coöperatie DichtBijZorg GGZ aan de diverse wettelijke eisen, die in de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) staan van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Tevens voldoen wij hiermee aan de richtlijnen van de Governancecode. 

Dankzij de Wtza erkenning mogen wij zorg leveren vanuit de wet langdurige zorg (Wlz) en zorgverzekeringswet (Zvw).

Je kunt ons in het Wtza register vinden op www.toetredingzorgaanbieders.nl.